Lista darmowych przedmiotów 05.2021

Dla zamówień:
+10 - 200

Uniwersalne lotki zderzak przedni fenders 0.00 zł 19.99 zł

Dla zamówień:
+200 - 300

Ręcznik do osuszania karoserii FLUFFY 90X60CM 0.00 zł 24.99 zł

Dla zamówień:
+300 - 500

RR CUSTOMS Wheel Gel Plus 1L (Mycie felg) 0.00 zł 39.99 zł

Dla zamówień:
+500 - 1,000

Plecak Slide Czerwone Szelki 0.00 zł 96.99 zł

Dla zamówień:
+1,000 - 10,000

Soft99 Dark & Black Wax 300g (Twardy wosk) 0.00 zł 59.99 zł

Zgarnij darmowy prezent

Jak to działa?
1. Wybierz swoje produkty
2. Przejdź do koszyka
3. Odbierz gratis

Promocja do wyczerpania zapasów. Produkty dostępne w promocji zmieniają się cyklicznie.


Regulamin promocji

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej, zwanej dalej "Promocją" jest firma GRUBYGARAGE Hubert Figaś, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Soboniowickiej 17B, NIP: 6832102694, zwanej dalej "Organizatorem".
 2. Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakupy darmowymi produktami
 3. Akcja Promocji obowiązuje w sklepie internetowym www.grubygarage.com.pl
 4. Czas trwania Promocji na dzień ustanowienia regulaminu jest bezterminowy, do wyczerpania zapasów
 5. Promocja organizowana jest na tyretorium Rzeczpospolitej Polskiej

§2 Warunki uczestnictwa i przebieg promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, ktore w okresie promocyjnym dokonały zakupów za kwotę wskazaną przy danym produkcie objętym promocją.
 2. Wykaz produktów objętych promocją dostępny jest pod adresem: https://grubygarage.com.pl/gratisy
 3. Przy każdym produkcie w wykazie podana zotała minimalna oraz maksymalna kwota zamówienia, dla którego przysługuje produkt promocyjny
 4. Uczestnik upoważniony jest do odbioru jednego produktu gratisowego, który przyszługuje do zamówienia w danej kwocie
 5. Inne promocje i rabaty nie łączą się
 6. Promocja obowiązuje tylko przy płantości z góry za zamówienie (szybkie przelewy online PayU / PayPal / płatność kartą)
 7. Na czas innych akcji promocyjnych, promocja zostaje wyłączona
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym

§3 Warunki uczestnictwa i przebieg promocji

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie, przesyłając je listownie na adres siedziby firmy
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, opis oraz uzasadnienie reklamacji
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadmiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym

§4 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wporowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.